Članarina

Spoštovani starši in člani!
Društvo tabornikov Zmajev rod je prostovoljno združenje otrok, mladih in odraslih, ki nas druži ljubezen do življenja v naravi. Namen rodu je prispevati k razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih in duhovnih sposobnosti kot posameznikov in jih vzgojiti v odgovorne državljane in člane svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti.

Za uspešno delovanje društva pa so – poleg motiviranih prostovoljcev – potrebna tudi določena finančna sredstva, katerih temelj predstavlja članarina. Z njo namreč zagotavljamo osnovne funkcije, potrebne za nemoteno delovanje Društva tabornikov Zmajev rod.

Bližamo se novemu letu 2024, v katerem je potrebno obnoviti članske pravice (stari člani) oziroma se včlaniti v naše društvo (novi člani). Vsem, ki ste plačali članarino za leto 2023, veljajo članske pravice do izteka leta, za nadaljevanje članskih pravic v prihodnjem letu pa je potrebno poravnati članarino.

Ker si želimo svojo dejavnost približati čim večjemu številu otrok, pri tem pa še vedno zagotoviti dovolj sredstev za kvalitetno delovanje rodu, je članarina razdeljena na temeljno (50 €), priporočeno (70 €) in podporno članarino (90 €). Pri tem se lahko starši sami odločite za višino plačila, ki bo tajna in ne bo razlog za kakršnokoli diskriminacijo med člani našega rodu. Cilj je, da s takšno solidarnostno shemo omogočimo kvalitetno izkušnjo tudi otrokom, ki si to težje privoščijo.

Članarina je plačljiva v enem obroku, podatke za plačilo najdete v nadaljevanju. Pri nakazilu v namen nujno vpišite ime in priimek člana, da bomo lahko prepoznali, za katerega člana je bila članarina plačana. Rok plačila je 28. 12. 2023. Z vnaprejšnjim načinom pobiranja članarine želimo zagotoviti pravočasno prijavo članov panožni zvezi (ZTS) in s tem tudi pravočasno zagotovitev koriščenja pravic članstva. Zamudniki (po 28. 12. 2023) bodo za pridobitev članskih pravic (npr. udeležba na večdnevnih rodovih akcijah, taborniških tekmovanjih in drugih ZTS akcijah, revijo Tabor) morali čakati na naknaden odvod zamudnih članarin na ZTS.

Pridobljena sredstva bodo porabljena za:

 1. Članarino ZTS
 2. Izobraževanje kadrov
 3. Računovodski servis
 4. Stroški opreme

  AD1) Članarina krovni organizaciji – Zvezi tabornikov Slovenije (ZTS). Kot člani ZTS ste upravičeni do vseh pravic in ugodnosti, ki jih nudi članstvo, med drugim prejemanje revije Tabor skozi celo leto. Tisti člani, ki prvič plačajo članarino, dobijo tudi člansko kartico ZTS, s katero izkazujejo članstvo.

  AD2) Vodniki, kot tudi drugo vodstvo rodu (načelnik, blagajnik,…), se ves čas izobražujejo in izpopolnjujejo. V Zmajevem rodu tako stremimo k obveznemu temeljnemu izobraževanju vodnikov (vodniški tečaj) in nadaljnjem izpopolnjevanju na specialističnem področju (orientacija, preživetje v naravi, tečaj za vodje, ipd.). Le izobraženi vodniki lahko nudijo vašim otrokom – našim članom – kvaliteten program. Vsak tečaj predstavlja precejšnje finančno breme, ki ga je nesmiselno obesiti posameznikom – prostovoljcem. Ena tečajnina znaša med 200€ in 300€.

  AD3) Državna zakonodaja zahteva vodenje naših financ preko profesionalnega računovodskega servisa, ki pa nam svojih storitev ne nudi brezplačno.

  AD4) V zadnjih letih veliko sredstev vlagamo v nakup in obnovo rodove opreme. V preteklih letih smo kupili nove šotore za najmlajše člane in obnovili šotorska krila velikega štabnega šotora, ki nam služi kot skupni prostor.

V primeru, da član ne poravna članarine v roku, je do nadaljnjega črtan iz rodove evidence ter izgubi članske pravice, zato se ne sme udeleževati večdnevnih rodovih akcij, taborniških tekmovanj in večjih akcij Mestne zveze tabornikov Ljubljana ter Zveze tabornikov Slovenije.

Podatki za plačilo članarine:
DT Zmajev rod
Prijateljeva 2
1000 Ljubljana

Znesek: 50 € (temeljna članarina), 70 € (priporočena članarina), 90 € (podporna članarina)
Namen: Članarina 2024 (ime tabornika)
Sklic: 28122023
TRR: SI56 6100 0002 3738 090

Kljub temu da se v Zmajevem rodu trudimo, da bi bile akcije našega rodu finančno čim bolj dostopne, se zavedamo, da je včasih težko v družinski proračun vključiti tudi stroške za naše programe. Kot društvo tabornikov se zavedamo naše vloge v družbi in si želimo, da bi se naših akcij udeležil vsak otrok, ki si tega želi. Zato vas vljudno prosim, da me v primeru, da določenih taborniških izdatkov ne morete poravnati, čim prej kontaktirate prek telefona (031 735 222) ali e-mail naslova (jure.savnik@zmaji.si). Diskretnost naših pogovorov bo zagotovljena. Verjamem, da bomo lahko skupaj našli rešitev in da se nam bo lahko na naših izletih ter taborjenjih pridružilo kar največ naših članov in vaših otrok.

Ljubljana, 27. 11. 2023
starešina ZR: Jure Savnik