Vodi

Vodov (ali timski) sistem je ena od značilnosti skavtske metode dela. Večina taborniškega programa poteka v okviru majhne skupine enako starih tabornikov, ki jo imenujemo vod. Vod je osnovna organizacijska skupina. Običajno jo sestavlja do 10 članov, vodi pa jo vodnik. Znotraj vsake skupine, na način primeren njihovim sposobnostim, organizirajo mladi člani svoje življenje kot skupina, si delijo odgovornosti in odločajo, organizirajo, izvajajo in vrednotijo svoje aktivnosti. Vse se dogaja ob podpori odraslega vodstva. Predstavniški sistem tudi zagotavlja, da mladi člani, skupaj z odraslimi voditelji, sodelujejo v procesu odločanja enote kot celote. S sistemom vodov se mladi taborniki učijo timskega dela, organizacijskih veščin in solidarnosti, v vodih pa tudi spoznajo taborniške prijatelje. Vodi Zmajevega rodu imajo sestanke vsak teden.

Vodi MČ (8-10 let)
Vodi GG (10-15 let)