Članarina

ČLANARINA 2020

Spoštovani starši in člani

Društvo tabornikov Zmajev rod je prostovoljno združenje otrok, mladih in odraslih, ki jih druži ljubezen do življenja v naravi. Namen rodu je prispevati k razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih in duhovnih sposobnosti kot posameznikov in jih vzgojiti v odgovorne državljane in člane svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti ter združevati ljudi, ki jim je blizu narava.

Celotno delovanje društva, ki je samostojna pravna oseba, sloni na prostovoljnem delu. Za doseganje rodovih programskih ciljev in za organizirano delovanje društva pa so potrebna določena finančna sredstva. Večina teh sredstev je lastnih in članarina predstavlja njihov temelj. Z njo namreč zagotavljamo osnovne funkcije, potrebne za nemoteno delovanje Društva tabornikov Zmajev rod.

Počasi, a vztrajno, se približuje novo leto 2020 in s tem čas za obnovitev članskih pravic (stari člani) oziroma za prvo včlanitev v naše društvo (novi člani). Vsem, ki ste plačali članarino za leto 2019, veljajo članske pravice do izteka leta. Za nadaljevanje članskih pravic v prihodnjem letu pa je potrebno poravnati članarino.

Članarina je plačljiva v ENEM OBROKU, KI NI DELJIV, v višini 45,00 € in sicer preko položnice (na katero nujno vpišite ime in priimek člana, da bomo lahko tako prepoznali vaše plačilo) na naš transakcijski račun (natančne podatke najdete na drugi strani tega obvestila). Rok plačila je 31. 12. 2019. Z vnaprejšnjim načinom pobiranja članarine želimo zagotoviti pravočasno prijavo članov panožni zvezi (ZTS) in s tem tudi pravočasno zagotovitev koriščenja pravic članstva. Zamudniki (po 31. 12. 2019) bodo za pridobitev članskih pravic (npr. udeležba na akcijah) dolžni plačati višjo članarino – 60 € – zaradi dodatnih administrativnih stroškov.

Članarina obsega:

1. Članarina ZTS

15,50 €

3. Izobraževanje kadrov

15,00 €

4. Organizacijski stroški

10,00 €

5. Ostali stroški

0,50 €

                              45 €

AD1) Članarina krovni organizaciji – Zvezi Tabornikov Slovenije (ZTS). Kot člani ZTS ste upravičeni do vseh pravic in ugodnosti, ki jih nudi članstvo, med drugim prejemanje revije Tabor skozi celo leto. Podrobnejše informacije o ugodnostih članstva boste prejeli skupaj s člansko izkaznico.

AD2) Vodniki, kot tudi drugo vodstvo rodu (načelnik, blagajnik,…), se ves čas izobražujejo in izpopolnjujejo. V Zmajevem rodu tako strmimo k obveznemu temeljnemu izobraževanju vodnikov (vodniški tečaj) in nadaljnjem izpopolnjevanju na specialističnem področju (orientacija, preživetje v naravi ipd.). Le izobraženi vodniki lahko nudijo vašim otrokom – našim članom – kvaliteten program. Vsak tečaj predstavlja precejšnje finančno breme, ki ga je nesmiselno obesiti posameznikom – prostovoljcem. Ena tečajnina znaša približno 200 €.

AD3) Državna zakonodaja zahteva vodenje naših financ preko profesionalnega računovodskega servisa, ki pa nam svojih storitev ne nudi brezplačno. Prav tako je nujno poskrbeti za redno vzdrževanje naše opreme in – če se pojavi nuja – nakup nove.

AD4) Med te stroške spadajo različni nepredvideni stroški, ki nastanejo skozi leto.

V primeru, da član ne poravna članarine v roku, je do nadaljnjega črtan iz rodove evidence ter izgubi članske pravice, zato se ne sme udeleževati rodovih akcij.

Podatki za plačilo članarine

DZ Zmajev rod

Prijateljeva 2

1000 Ljubljana

Znesek: 45€ (60 € po 1.1.2020)

Namen: Članarina 2020 (ime tabornika)

TRR: 6100-0002-3738-090 (Delavska hranilnica)

V Zmajevem rodu se zavedamo, da živimo v časih krize. Kljub temu da se trudimo, da bi bile akcije našega rodu finančno čim bolj dostopne, se zavedamo, da je včasih težko v družinski proračun vključiti tudi stroške za naše programe.

Kot društvo tabornikov se zavedamo naše vloge v družbi in si želimo, da bi se naših akcij udeležil vsak otrok, ki si tega želi.  Zato vas vljudno prosim, da me v primeru, da določenih taborniških izdatkov ne morete poravnati, čim prej kontaktirate prek telefona (051 439 780) ali e-mail naslova (ivancic.anze@gmail.com). Diskretnost naših pogovorov bo zagotovljena. Verjamem, da bomo lahko skupaj našli rešitev in da se nam bo lahko na naših izletih in taborjenjih pridružilo kar največ naših članov in vaših otrok.