Članarina

Spoštovani starši in člani

Društvo tabornikov Zmajev rod je prostovoljno združenje otrok, mladih in odraslih, ki nas druži ljubezen do življenja v naravi. Namen rodu je prispevati k razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih in duhovnih sposobnosti kot posameznikov in jih vzgojiti v odgovorne državljane in člane svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti. Tudi v letošnjem letu, ki je bilo v mnogo pogledih težko za vse nas, smo se po najboljših močeh trudili za izvedbo našega poslanstva. Kljub vsem ukrepom nam je uspelo izvesti tudi poletno taborjenje.

Za uspešno delovanje društva pa so – poleg motiviranih prostovoljcev – potrebna tudi določena finančna sredstva, katerih temelj predstavlja članarina. Z njo namreč zagotavljamo osnovne funkcije, potrebne za nemoteno delovanje Društva tabornikov Zmajev rod.

Bližamo se novemu letu 2021, v katerem je potrebno obnoviti članske pravice (stari člani) oziroma se včlaniti v naše društvo (novi člani). Vsem, ki ste plačali članarino za leto 2020, veljajo članske pravice do izteka leta, za nadaljevanje članskih pravic v prihodnjem letu pa je potrebno poravnati članarino.

Na občnem zboru smo zaradi povišanja članarine Zveze tabornikov Slovenije (ZTS) prešli na nov sistem plačevanja društvenih članarin. Ker si želimo svojo dejavnost približati čim večjemu številu otrok, pri tem pa še vedno zagotoviti dovolj sredstev za kvalitetno delovanje rodu, smo se odločili za razdelitev na temeljno (40 €), priporočeno (60 €) in podporno članarino (80 €). Pri tem se lahko starši sami odločite za višino plačila, ki bo tajna in ne bo razlog za kakršnokoli diskriminacijo med člani našega rodu. Cilj je, da s takšno solidarnostno shemo omogočimo kvalitetno izkušnjo tudi otrokom, ki si to težje privoščijo.
Članarina je plačljiva v enem obroku. Izbrani znesek lahko plačate preko položnice (na katero nujno vpišite ime in priimek člana, da bomo lahko tako prepoznali vaše plačilo) na naš transakcijski račun (podatke najdete na drugi strani tega obvestila). Rok plačila je 31.12.2020. Z vnaprejšnjim načinom pobiranja članarine želimo zagotoviti pravočasno prijavo članov panožni zvezi (ZTS) in s tem tudi pravočasno zagotovitev koriščenja pravic članstva. Zamudniki (po 31.12.2020) bodo za pridobitev članskih pravic (npr. udeležba na večdnevnih rodovih akcijah, taborniških tekmovanjih in drugih ZTS akcijah) morali čakati na naknaden odvod zamudnih članarin na ZTS.

Pridobljena sredstva bodo porabljena za:
1. Članarina ZTS
2. Izobraževanje kadrov
3. Računovodski servis
4. Stroški opreme

AD1) Članarina krovni organizaciji – Zvezi Tabornikov Slovenije (ZTS). Kot člani ZTS ste upravičeni do vseh pravic in ugodnosti, ki jih nudi članstvo, med drugim prejemanje revije Tabor skozi celo leto. Podrobnejše informacije o ugodnostih članstva boste prejeli skupaj s člansko izkaznico.

AD2) Vodniki, kot tudi drugo vodstvo rodu (načelnik, blagajnik,…), se ves čas izobražujejo in izpopolnjujejo. V Zmajevem rodu tako strmimo k obveznemu temeljnemu izobraževanju vodnikov (vodniški tečaj) in nadaljnjem izpopolnjevanju na specialističnem področju (orientacija, preživetje v naravi, tečaj za vodje, ipd.). Le izobraženi vodniki lahko nudijo vašim otrokom – našim članom – kvaliteten program. Vsak tečaj predstavlja precejšnje finančno breme, ki ga je nesmiselno obesiti posameznikom – prostovoljcem. Ena tečajnina znaša približno 200 €.

AD3) Državna zakonodaja zahteva vodenje naših financ preko profesionalnega računovodskega servisa, ki pa nam svojih storitev ne nudi brezplačno.

AD4) V zadnjih letih veliko sredstev vlagamo v nakup in obnovo rodove opreme. Lani smo kupili nove šotore za najmlajše člane, letos pa smo obnovili šotorska krila velikega štabnega šotora, ki nam služi kot skupni prostor.

V primeru, da član ne poravna članarine v roku, je do nadaljnjega črtan iz rodove evidence ter izgubi članske pravice, zato se ne sme udeleževati večdnevnih rodovih akcij, taborniških tekmovanj in večjih akcij Mestne zveze tabornikov Ljubljana in Zveze tabornikov Slovenije.

Podatki za plačilo članarine
DT Zmajev rod
Prijateljeva 2
1000 Ljubljana
Znesek: 40 € (temeljna članarina)
60 € (priporočena članarina)
80 € (podporna članarina)
Namen: Članarina 2021 (ime tabornika)
TRR: SI56 6100 0002 3738 090

Kljub temu da se v Zmajevem rodu trudimo, da bi bile akcije našega rodu finančno čim bolj dostopne, se zavedamo, da je včasih težko v družinski proračun vključiti tudi stroške za naše programe. Kot društvo tabornikov se zavedamo naše vloge v družbi in si želimo, da bi se naših akcij udeležil vsak otrok, ki si tega želi. Zato vas vljudno prosim, da me v primeru, da določenih taborniških izdatkov ne morete poravnati, čim prej kontaktirate prek telefona (051 439 780) ali e-mail naslova (ivancic.anze@gmail.com). Diskretnost naših pogovorov bo zagotovljena. Verjamem, da bomo lahko skupaj našli rešitev in da se nam bo lahko na naših izletih in taborjenjih pridružilo kar največ naših članov in vaših otrok.

Na STRANI lahko najdete QR kode, ki vam preko mobilne banke izpolni UPN obrazec za plačilo članarine, na njem rabite samo popraviti namen, kjer namesto <IME OTROKA>, napišete ime svojega otroka.

Donacija dela dohodnine
Prav tako pa lahko v skladu z Zakonom o dohodnini podarite do 1% svoje dohodnine Društvu tabornikov Zmajev rod. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu, zato je donacija za vas brezplačna. Tako zbrana sredstva bomo porabili za delovanje rodu.
Podatke o tem, kako lahko prispevate del dohodnine, lahko najdete na portalu eDavki. Na njej najdete navodila za donacijo dohodnine, ki jo lahko oddate preko sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem organu. Prav tako pa jo lahko oddate na strani Zveze tabornikov Slovenije

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki se boste odločili za donacijo.

Lep taborniški pozdrav

starešina ZR: Anže Ivančič