Vizitka

Društvo tabornikov Zmajev rod
Prijateljeva 2
1000 Ljubljana

Matična številka: 5134986
Davčna številka: 74791486
Transakcijski račun 6100-0002-3738-090 (Delavska hranilnica)

Starešina: Jure Savnik, 031/735-222, jure.savnik@zmaji.si
Načelnica: Brina Vukovič, 041/816-421, brina.vukovic@zmaji.si

Kontakt: zmajev.rod@gmail.com