Vizitka

Društvo tabornikov Zmajev rod
Prijateljeva 2
1000 Ljubljana

Matična številka: 5134986
Davčna številka: 74791486
Transakcijski račun 6100-0002-3738-090 (Delavska hranilnica)

Starešina: Anže Ivančič: 051/439-780, ivancic.anze@gmail.com
Načelnik: Jure Savnik: 031/735-222, juresavnik@gmail.com

Kontakt: zmajev.rod@gmail.com