O taborništvu

Taborništvo je dejavnost in način življenja, ki svojim pristopom ponuja osebno rast mladih. Programske aktivnosti izvajamo tako v naravi kot tudi v strnjenih naseljih. Taborniki smo nestrankarsko gibanje mladih, odprto vsem, ne glede na poreklo, raso ali prepričanje. V Sloveniji štejemo blizu 10.000 članov.

Taborniki delujemo v majhnih skupinah – imenujemo jih vodi, ki jih vodijo vodniki. Vodi se združujejo v čete ali družine, te pa končno v rodove, ki predstavljajo temeljno organizacijsko enoto taborniške organizacije. Rodove vodijo načelniki, ki morajo imeti za svoje delo opravljen mednarodno verificiran inštruktorski tečaj. To izobraževanje je tudi pogoj za opravljanje najvišjih vodstvenih funkcij v taborniški organizaciji, naziv inštruktorja pa zagotavlja stalnost pri kvaliteti vzgojno- izobraževalnega procesa.

Vsak mlad človek, ki s prisego pristopi v taborniške vrste in opravi preizkusno obdobje postane tabornik. Taborniki smo razdeljeni na veje-najmlajši so medvedki in čebelice(7-11 let), sledijo gozdovniki in gozdovnice(12-15 let), popotniki in popotnice (16-20 let), Raziskovalci in Raziskovalke (21-26 let) najstarejši/e pa so grče (27 in več).

Vsak teden imamo sestanke, vsak mesec izlet, pozimi zimovanja, poleti taborjenje. Udeležujemo se mnogih taborniških tekmovanj, kjer se vedno dobro uvrstimo. Naši vodniki in inštruktorji imajo opravljen vodniški tečaj pri Zvezi Tabornikov Slovenije, ter leta izkušenj z delom z mladimi.